ca:Events in Barcelona:2022:06:News in Last-Mile Urban Distribution COM/CA

Mobilitat Urbana

News in Last-Mile Urban Distribution

14 de Juny

a les 18:30h

Reviu l'esdeveniment

Assegurar que els béns i materials es moguin de manera eficient és un factor clau per al creixement econòmic a les ciutats. Les operacions logístiques d'última milla (que corresponen a l'últim pas de la cadena de subministrament en entorns urbans) representen el 40% dels costos totals de transport de mercaderies. De quina manera es pot millorar l'eficiència en aquest camp? Quins canvis està promovent la digitalització i l'automatització? Com es poden generar esquemes de lliurament més flexibles i que permetin una millor coordinació de totes les parts? Reflexionaran sobre el futur de la distribució d'última milla:

- Prof. Dr. Jose Holguin-Vores (director del Centre d'Excel·lència VREF per a Sistemes de Transport Urbà Sostenible en l'Institut Politècnic Rensselaer).
- Alberto Sanfeliu (catedràtic de la UPC, director de "Mobile Robotics and Intelligent Systems" en el IRI i responsable grup de recerca "VIS - Visió Artificial i Sistemes Intel·ligents").
Sr. Adrià Gomila, (director de Serveis de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona Mobilitat i Infraestructures).

La sessió estarà moderada per: Monika Bachofner (Strategic and Scientific Manager en CARNET).

*ESDEVENIMENT EN ANGLÈS.

Esdeveniment organitzat per CARNET Barcelona.