COM/CA

Política de Privacitat

Introducció

Mitjançant la present política de privacitat, l’informem sobre la recopilació, tractament i ús de les seves dades personals que SEAT portarà a terme mitjançant l’ús d’aquesta pàgina web www.casa.seat (d’ara en endavant, “CASA SEAT” i/o “Lloc web”).

1.     Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Identitat del responsable del tractament: SEAT, S.A., amb CIF A-28049161
Direcció: Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona)
Correu de contacte: privacidad@seat.es
Contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPO): dataprotection@seat.es

2.     Amb quines finalitats es tractaran les seves dades personals i quina és la base que en legitima el tractament?

A SEAT, S.A. (d'ara endavant, “SEAT”) tractem les dades personals que ens faciliti, així com totes aquelles que siguin captades a través del present Lloc web i les que es derivin de la seva relació amb nosaltres, amb les següents finalitats:

1.  Formulari “Keep me informed”: mantenir-lo informat sobre els productes i serveis, programació i continguts relacionats amb CASA SEAT. Aquestes comunicacions podran consistir en descomptes, ofertes, promocions, sortejos, campanyes, etc.

Aquest tractament està basat en el seu consentiment en el moment que ens proporciona les seves dades personals a través del formulari perquè el mantinguem informat. Recordar-li que, vostè pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com donar-se de baixa de la recepció d'aquestes comunicacions, per mitjà de l’enllaç adaptat a aquest efecte en la pròpia comunicació, així com enviant un correu electrònic a privacidad@seat.es

2. Formulari de contacte: Gestionar i donar-li resposta a la consulta que ens fa arribar a través del present formulari habilitat en el present Lloc web; per a això ens podrem posar en contacte amb vostè via telefònica, electrònica, fins i tot per SMS.

Aquest tractament està basat en el seu consentiment (en ser vostè, mitjançant l'acte positiu d'enviament de la sol·licitud de contacte amb nosaltres).

3. Formulari d’inscripció en esdeveniments: Gestionar la seva petició d’inscripció a l’esdeveniment organitzat a CASA SEAT.

Aquest tractament està basat en el seu consentiment (en ser vostè, mitjançant l'acte positiu d'enviament de la sol·licitud d’inscripció).

4. Formulari de gestió i prova de vehicle: Gestionar la seva petició d'inscripció per a la prova del vehicle de la seva elecció organitzat per CASA SEAT.

Aquest tractament està basat en el seu consentiment (en ser vostè, mitjançant l'acte positiu d'enviament de la sol·licitud de contacte amb nosaltres).

5. Gestió de la seva reserva en el restaurant: CASA SEAT tractarà les seves dades personals per a posar-se en contacte amb vostè per via telefònica (fins i tot SMS) i/o email amb motiu de gestionar reserva, així com a qüestions derivades de la mateixa com poden ser el calendari, agenda i/o enquesta de satisfacció.

Aquest tractament està basat en el seu consentiment (en realitzar-nos directament la sol·licitud d'assistir a la reserva programada sota la seva selecció).

3.     Corresponsabilitat

SEAT i Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublín 2, Irlanda (es pot trobar major informació sobre el tractament realitzat per Facebook a https://www.facebook.com/about/privacy) són Corresponsables del tractament per al tractament conjunt de les dades personals obtingudes a través de les diferents eines de Facebook utilitzades en el nostre Lloc web. La finalitat de les dades personals objecte d'aquesta corresponsabilitat és la de dirigir campanyes publicitàries i per a millorar la segmentació d'anuncis i l'optimització de lliurament de campanyes publicitàries. Les dades que es tracten a conseqüència de les interaccions realitzades per l'usuari a través del nostre Lloc web provenen de les següents fonts:

  • Informació de l'encapçalat HTTP, que inclou informació sobre el navegador web o l'app utilitzats (per exemple, agent d'usuari, configuració regional de país o idioma).
  • Dades de navegació a la Pàgina Web.
  • Identificadors online, incloses adreces IP i, en la mesura en què es proporcionin, identificadors relacionats amb Facebook o identificadors de dispositius (per exemple, identificadors publicitaris per a sistemes operatius de cel·lulars), així com informació sobre estat de seguiment d'anuncis limitat o desactivat.

Per a l'exercici de qualsevol dels teus drets davant Facebook, podràs realitzar-lo a través de https://www.facebook.com/about/privacy.

4.     Quines són les dades personals que tractarem?

En el marc de les funcionalitats i serveis oferts a través del present Lloc web, i condicionat a les finalitats prèviament indicades, en SEAT tractem dades de caràcter identificaries com són el seu nom, telèfon i adreça de correu electrònic.

5.     Quins són els tercers als que se li comunicaran les seves dades personals?

SEAT comunicarà les seves dades a tercers en compliment de les obligacions legals que en cada cas corresponguin.

D'altra banda, informar-lo que per a poder prestar-li determinats serveis que li oferim a través del present Lloc web, requerim del suport de proveïdors de serveis. Informar-lo que aquests tercers podran tenir accés a les seves dades personals malgrat que sempre actuaran en nom i per compte de SEAT, seguint les nostres instruccions. En cap cas aquests tercers disposaran de les seves dades per a finalitats pròpies.

Concretament, indicar-li que SEAT contracta la seva infraestructura virtual segons un model de “computació en el núvol” a través de Salesforce.com, Inc., entitat domiciliada als Estats Units d'Amèrica, ostentant per a això la preceptiva autorització prèvia del Director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

6.     Per quant de temps conservarem les seves dades?

SEAT conservarà les seves dades personals durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual es van recollir. Principalment, quan s'extingeixi aquesta finalitat, les seves dades personals seran bloquejades durant un termini de 3 anys des de la finalització de la prestació del servei ofert (newsletters, publicitat, resolució de consultes, assistència a esdeveniments, comunicacions electròniques, etc.) o, si escau, fins que l'interessat exerceixi el seu dret de supressió. Aquest termini s’ha determinat segons el que es preveu en l'article 72 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

7.     Quins són els seus drets com a titular de les dades?

Els drets que vostè pot exercitar, com a titular de les dades, són els que s'indiquen a continuació:

Dret

Contingut

Accés

Podrà obtenir confirmació si SEAT tracta les seves dades personals, així com, consultar les seves dades personals incloses en els fitxers de SEAT.

Rectificació

Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes, així com, completar aquells que siguin incomplets.

Supressió

Podrà sol·licitar l'eliminació de les seves dades personals quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

Oposició

Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals. SEAT deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Limitació del tractament

Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els següents supòsits:

  • Mentre es comprovi la impugnació de l'exactitud de les seves dades;
  • Quan el tractament és il·lícit, Vostè s'oposi a la supressió de les teves dades, i sol·liciti la limitació del seu ús;
  • Quan SEAT no necessiti tractar les seves dades, però Vostè els necessiti per a l'exercici o defensa de reclamacions;
  • Quan s'hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d'una missió d'interès públic o per a la satisfacció d'un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.

Portabilitat

Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquells que s'han obtingut de la seva relació contractual amb SEAT, així com a transmetre'ls a una altra entitat.

Canals d’exercici dels drets: Podrà exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita dirigida a SEAT, S.A, Divisió SEAT España - Departament Atenció al Client, Autovia A-2, Km. 585, Martorell, Barcelona o enviant un correu electrònic a privacidad@seat.es. 

Per a l'exercici dels seus drets haurà d'adjuntar una còpia del seu DNI o un altre document que acrediti la seva identitat, i indicant el dret que vol exercir.

Si considera que SEAT no ha tractat les seves dades personals de conformitat amb la normativa aplicable, podrà presentar una reclamació enfront de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la pàgina web www.aepd.es

L’exercici d’aquests drets és gratuït.

© SEAT, S.A.U. 2023. Està prohibida tota reproducció total o parcial. Tots els drets reservats.